Sunday, April 12, 2009

Võõrväljendid ehk tsitaatsõnad

- Tsitaatsõna on võõrkeelest võetud sõna või väljend, mis kirjutatakse nagu lähtekeeleski.

- Muust eestikeelsest tekstist eristamiseks kirjutatakse tsitaatsõnad kursiivis, käsikirjas lainelise joonega.

Näiteks: anyway, what's up, oh my god!.

Monday, April 6, 2009

Haiku

Haiku


1. Nimeta haiku kui luuletüübi sünnimaa:

- Jaapan

2. Sünniaeg:

- 16.sajand

3. Suurim haikumeister:

- Matsuo Basho

4. Temaatika:

- Aastaajad, loodus, maine keha.

5. Vormitunnused

- silpide arv: 5+7+5
- kujundlikkus: Hoidutakse kujunditest
- sõnavalik: Detailne
6. Suhe loodusesse: Inimene osa loodusest
7. Eesti kirjanikest haikude autoreid: Enn Vetemaa, Viivi Luige, Andres Ehini