Sunday, April 12, 2009

Võõrväljendid ehk tsitaatsõnad

- Tsitaatsõna on võõrkeelest võetud sõna või väljend, mis kirjutatakse nagu lähtekeeleski.

- Muust eestikeelsest tekstist eristamiseks kirjutatakse tsitaatsõnad kursiivis, käsikirjas lainelise joonega.

Näiteks: anyway, what's up, oh my god!.

No comments: